אבד 'bd "perish, die". In Amos only once do people "perish" (1:8) while once "flight perishes from the speedy" (2:14) and once houses "perish" (3:15).