עַד `ad "forever"  almost always of future time, cf. `olam (which looks back) 1:11.