עָמִיר `amir "swath of cut grain/sheaf" in Am 2:13 "cart full of cut grain" = "harvest cart".