עֲפַר `aphar "dust" an ordinary word, used only once in Amos (2:7) .