עֶצֶם `etsem "bone, body" in Amos at 2:1 and 6:10 (cf. srp "burn").