עוֹלָם `olam "forever" usually of the past, cf. `ad (which is future oriented) 9:11 in the phrase "days of old".