עֻזִּיָּה or עֻזּיָּהוּ Uzziah name of king of Judah (see dictionary article).