עוק `yq a hapax legomenon in Am 2:13 (though the verb appears twice in the verse), the meaning of the verb is unclear.