בַּעֲבוּר ba`abur "for the sake of, because of" in 2:6 and 8:6 in the phrase "selling/buying the needy for the sake of a pair of sandals".