בַּרְזֶל barzel "iron" metaphorically of human 'hardness', as well as mineral.