דּוּגָה dugah "fishing" a hapax legomenon (in Am 4:2) but from a well used root.