חֶרֶב chereb "sword"in Amos 1:11 4:10 7:9, 11, 17, 9:1, 4, 10. Reference to "sword" carries the sense of war. Such metonymy is very common in Hebrew.