לֵב or לֵבָב leb or lebab"heart" in Amos only in the phrase "firm hearted" (2:16).