פְּרִי peri "fruit, produce, product" all three shades of meaning are present in Amos: