רעשׁ r`sh "shake, quake" especially of earthquakes. The verb occurs at Am 9:1
and the noun:
  ra`ash "earthquake" at 1:1.