רַחֲמִים rachamim "compassion, love" in Amos only in one place, and there it has been "perverted" (1:11).