שָׁאוֹן sha'on "roar, uproar" of water torrents crowds of revelers etc. (Am 2:2) cf. teru`ah .