שׁאג sh'g (verb) roar used of lions or of the victors' cries in war and of Adonai's powerful "voice". In Amos at 1:2; 3:4,8.