שׁמר shmr "keep". Both of retaining something, Am 1:11 maintaining rage, and of obeying rules Am  2:4 (not kept his decrees).