שֹׁרֶשׁ shoresh "root" both literally and metaphorically (beginnings, underneath and what is permanent). In Amos only at 2:9.